Skele

Razlikuju se skele za podupiranje betonskih ili zidanih konstrukcija za vrijeme izgradnje, od onih koje omogućuju pristup i rad radnika na teško pristupačnim dijelovima građevine kao što je fasada.Postoje i druge vrste skela koje se montiraju za rad građevinskih liftova i dizalica ili za separaciju šljunka u betonarama, kao i onih koje se koriste za premještanje prepreka na gradilištu.

Upotreba

Skele se na licu mjesta često koriste za pristup visinama i područjima do kojih bi inače bilo teško doći.

Danas se najčešće koriste prefabricirane metalne skele, sastavljene od tipskih elemenataa, kao što su bešavne čelične cijevi, koje se spajaju čeličnim zglobovima. Takve skele podižu se kod višekatnih građevina.

0-02-05-829856d725c9df652b8e8e1c061078d51208c42d8736b04b81aad58dc1975858_a15549d5