Oplate

Oplata je klasični primjer za
privremenu konstrukciju:
• brzo se postavlja
• vršno opterećenje doživljava tek u
trajanju od par sati od postavljanja
• ubrzo nakon postavljanja (koji dan 
kasnije) se rastavlja da bi se
upotrijebila ponovno negdje
drugdje
• koristi spojeve namijenjene
kratkotrajnoj primjeni
• isključivo u svrhu formiranja
konačnog proizvoda (B ili AB
konstrukcije)

Izrada

• Oplatne ploče od daska ili šper‐ploča
• Dimenzija 1,5 ‐ 3 m2
• Zahtjeva nosivu konstrukciju od gredica koja (izrada na licu
mjesta)
• Kroji se i sastavlja za svako novo betoniranje
• Podupiranje – drveni stupovi sa klinovima ili metalni podupirači
• U tesarskim pogonima ili na gradilištu
• Znatno skraćuje vrijeme oplaćivanja (u odnosu na klasičnu oplatu)
• Broj ponovne upotrebe
• 30 puta za drvene oplatne ploče (bez dodatne zaštite)
• 50 – 100 puta za oplatne ploče od šper‐ploča sa oblogom od
sintetičke folije

Karakteristike
• industrijski izrađene oplatne ploče
• metalni nosivi okviri (aluminijski ili čelični)
• obloga od industrijskih izradenih ploča na bazi drveta
• Ploče ‐ standardnih visina jednog kata a različitih širina
• Sustav prilagodljiv tlocrtnom rasporedu nosivih i
pregradnih zidova
• Posebni dijelovi
• uglovni elementi
• elementi za medusobno spajanje
• elementi za spajanje nasuprotnih ploča
 
• Broj upotreba ‐ do 300 puta (uz redovno održavanje)